Badania prenatalne nieinwazyjne warto wykonać

lekarze specjaliści > Badania prenatalne > Badania prenatalne nieinwazyjne warto wykonać

Specjaliści Radzą

Badania prenatalne nieinwazyjne warto wykonać

W Europie badania prenatalne są bardzo rozpowszechnione i nie dotyczy to tylko kobiet po 35 roku życia, ale też tych dużo młodszych i w dobrym stanie zdrowia. Jak wiadomo, młoda, zdrowa kobieta, która w trakcie ciąży nie miała żadnych niepokojących objawów może również urodzić dziecko obciążone wadą. Jednakże, wczesna i dokładna diagnoza pozwala wykorzystać wiele możliwości leczenia dziecka tuż po jego urodzeniu lub nawet w łonie matki. W Polsce przeprowadza się już pierwsze operacje dzieci w łonie matki, a na świecie wykorzystuje się już dość często tę możliwość leczenia. W przyszłości, być może niedalekiej, rozwój medycyny płodowej czyli potraktowanie płodu jako pacjenta będzie powszechne i w naszym kraju. Do tego czasu możemy, dzięki badaniom prenatalnym, właściwie przygotować rodziców i lekarzy w specjalistycznych ośrodkach do przyjścia na świat dziecka z określoną wadą np. serca, wodogłowiem, wadą rozwojową dróg moczowych i innymi, co umożliwi podjęcie szybkiej interwencji chirurgicznej czy farmakologicznej i zdecydowanie zwiększyć szanse przeżycia dziecka. Natomiast w przypadku wady nieuleczalnej i /lub śmiertelnej rodzice decydujący się na urodzenie dziecka mają czas na przygotowanie się, również w ośrodkach specjalistycznych, co do sposobu opieki, jego rehabilitacji i dalszego rokowania. Niewątpliwie są to dla rodziców trudne decyzje i nieoceniony będzie tu udział pediatrów, psychologów, a także w przypadku osób wierzących, specjalistów działających dla organizacji kościelnych.

Badania prenatalne - oznaczanie biochemicznych markerów

W Biochemicznej Pracowni Diagnostyki Prenatalnej przy Gabinecie dr n.med. Alicji Ceran (nr ewid.2299 w Krajowej Izbie Diagnostów) wykonywane są oznaczenia następujących parametrów we krwi:
- PAPP-A - osoczowe białko ciążowe-A,
- FβhCG - wolna podjednostka β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej hCG,
- AFP - alfafetoproteina,
- hCG + β - ludzka gonadotropina kosmówkowa.
Wymienione parametry oznacza się w surowicy krwi przy użyciu testu immunofluorescencyjnego w całkowicie zautomatyzowanym systemie analizy BRAHMS KRYPTOR (Niemcy). System analizy został opracowany w oparciu o tzw. technologię TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission), za którą w 1987 roku przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Jest to jedną z dwóch metod zaakceptowanych przez Fundację Medycyny Płodowej do przesiewowych badań prenatalnych w połączeniu z oceną przezierności karkowej (NT) uzyskanej za pomocą USG genetycznego.
Oznaczenia są wykonywane przez przeszkolonych diagnostów laboratoryjnych (certyfikat: Application Specialist Training for Kryptor, Cezanne, Francja) w ciągu 24-48 godzin od otrzymania materiału do badania.

Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl